Upravno vijeće

55. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 28. svibnja 2024.

Poziv za 55. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

 

54. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 15. svibnja 2024.

Poziv za 54. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 54. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

53. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 8. travnja 2024.

Poziv za 53. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 53. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

52. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 22. ožujka 2024.

Poziv za 52. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 52. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

51. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 14. veljače 2024.

Poziv za 51. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 51. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

50. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 22. siječnja 2024.

Poziv za 50. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 50. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

49. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 12. prosinca 2023.

Poziv za 49. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce    

 

48. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 17. studenog 2023.

Poziv za 48. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 48. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

47. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 26. listopada 2023.

Poziv za 47. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 47. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce 

 

46. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 6. listopada 2023.

Poziv za 46. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 46. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

45. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 15. rujna 2023.

Zapisnik 45. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

Poziv za 45. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

44. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 28. kolovoza 2023.

Poziv za 44. sjednicu Upravnog vijeća  DV Ogledalce

Zapisnik 44. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

43. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 3. kolovoza 2023.

Poziv za 43. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 43. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

42. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 11. srpnja 2023.

Poziv za 42. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 42. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

41. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 15. lipnja 2023.

Poziv za 41. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 41. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

40. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 8. svibnja 2023.

Poziv za 40. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 40. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

39. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 17. travnja 2023.

Poziv za 39. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 39. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

38. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 24. ožujka 2023.

Poziv za 38. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 38. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

37. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 1. ožujka 2023.

Poziv za 37. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 37. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

36. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 24. veljače 2023.

Poziv za 36. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 36. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

35. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 26. siječnja 2023.

Poziv za 35. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 35. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

34. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 18. siječnja 2023.

Poziv za 34. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 34. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

33. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 28. prosinca 2022.

Poziv za 33. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 33. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

32. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 14. prosinca 2022.

Poziv za 32. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 32. sjednica Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

31. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 22. studenog 2022.

Poziv za 31. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 31. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

30. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 14. listopada 2022.

Poziv za 30. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 30. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

29. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 29. rujna 2022.

Poziv za 29. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 29. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

28. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 29. kolovoza 2022.

Poziv za 28. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 28. sjednice Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

 

27. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 27. srpnja 2022.

Poziv za 27. sjednicu Upravnog vijeća DV Ogledalce

Zapisnik 27. sjednice Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

 

26. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 19. srpnja 2022.

Poziv za 26. sjednicu Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

Zapisnik 26. sjednice Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

 

25. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 25. travnja 2022.

Poziv za 25. sjednicu Upravnog vijeća  DV “Ogledalce”

Zapisnik 25. sjednice Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

 

24. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 23. ožujka 2022.

Poziv za 24. sjednicu Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

Zapisnik 24. sjednice Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

 

23. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 3. ožujka 2022.

Poziv za 23. sjednicu Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

Zapisnik 23. sjednice Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

 

22. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 22. veljače 2022.

Poziv za 22. sjednicu Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

Zapisnik 22. sjednice Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

 

21. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 20. siječnja 2022.

Poziv za 21. sjednicu Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

Zapisnik 21. sjednice Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

 

20. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 20. prosinca 2021.

Poziv na 20. sjednicu Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

Zapisnik 20. sjednice Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

 

19. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 14. listopada 2021.

Poziv na 19. sjednicu Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

Zapisnik  19.  sjednice Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

 

18. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 28. rujna 2021.

Poziv na 18. sjednicu Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

Zapisnik 18. sjednice Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

 

17. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 10. rujna 2021.

Poziv na 17. sjednicu Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

Zapisnik 17. sjednica Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

 

16. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 27. kolovoza 2021.

Poziv na 16. sjednicu Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

Zapisnik 16. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

15. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 26. srpnja 2021.

Poziv na 15. sjednicu Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

Zapisnik 15. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

14. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 29. lipnja 2021.

Poziv na 14. sjednicu Upravnog vijeća DV ”Ogledalce”

Zapisnik 14. sjednice Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

 

13. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 25. lipnja 2021.

Poziv na 13. sjednicu Upravnog vijeća DV ”Ogledalce”

Zapisnik 13. sjednice Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

 

12. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 14. travnja 2021.

Poziv na 12. sjednicu Upravnog vijeća DV ”Ogledalce”

Zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

 

11. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 12. ožujka 2021.

Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća DV ”Ogledalce”

Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

 

10. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 15. veljače 2021.

Poziv na 10. sjednicu Upravnog vijeća DV ”Ogledalce”

Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća DV “Ogledalce”

 

9. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 15. siječnja 2021.

Poziv na 9. sjednicu Upravnog vijeća DV ”Ogledalce”

Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća DV ,,Ogledalce,,

 

8. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 21. prosinca 2020.

Poziv na 8. sjednicu Upravnog vijeća DV ”Ogledalce”

Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća DV ,,Ogledalce,,

 

7. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 29. studeni 2020.

Poziv na 7. sjednicu Upravnog vijeća DV ”Ogledalce”

Zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća DV ,,Ogledalce,,

 

6. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 11. studenog 2020.

Poziv na 6. sjednicu Upravnog vijeća DV ”Ogledalce”

Zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća DV Ogledalce

 

5. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 19. listopada 2020.

Poziv na 5. sjednicu Upravnog vijeća DV ”Ogledalce”

Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća DV ”Ogledalce”

 

4. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 28. rujna 2020.

Poziv na 4. sjednicu Upravnog vijeća DV ”Ogledalce”

Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća

 

3. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 16. rujna 2020.

Poziv na 3. sjednicu Upravnog vijeća DV ”Ogledalce”

Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća

 

2. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA – 9. rujna 2020.

Poziv na 2. sjednicu Upravnog vijeća DV ”Ogledalce”

Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća

 

1. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA  – 29. srpnja 2020.

Poziv na 1. sjednicu Upravnog vijeća DV ”Ogledalce”

Zapisnik 1. – konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća

Zaključak o konstituiranju upravnog vijeća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content