Kućni red

 1. Roditelj je dužan pridržavati se radnog vremena Ustanove te dijete dovoditi u skladu s programom koji su izabrali.
 2. Odgojitelj je dužan dijete primiti pri dolasku te ga ispratiti po odlasku.
 3. Roditelj treba osigurati djetetu rezervnu odjeću u vrtiću.
 4. U slučaju bolesti djeteta, roditelj treba bez odgađanja obavijestiti vrtić o simptomima i vrsti bolesti.
 5. Ukoliko odgojitelj primijeti da dijete ima povišenu temperaturu, proljev ili povraća odmah će obavijestiti roditelja koji će doći u najkraćem mogućem roku po dijete.
 6. Odgojitelji nemaju pravo davati djeci ikakve lijekove.
 7. Nakon preboljene bolesti roditelj obavezno treba donijeti liječničku potvrdu da je dijete zdravo i da može pohađati vrtić.
 8. Odgojitelj i Ustanova nisu odgovorni za oštećenje ili nestanak igračke koju je dijete donijelo od kuće.
 9. Odgojitelj će bez odgađanja obavijestiti roditelja o eventualnim promjenama u ponašanju djeteta.
 10. Odgojitelji su dužni brinuti se o sigurnosti djece, te svakodnevno provoditi aktivnosti predviđene Planom i programom odgojno-obrazovnog rada.
 11. Na zahtjev roditelja odgojitelj je dužan održati informativni individualni razgovor u vrijeme koje će zajedno dogovoriti.
 12. Roditelj u svakom trenutku mora biti dostupan odgojitelju i Vrtiću, stoga je potrebno obavijestiti odgojitelja o eventualnim promjenama telefonskih brojeva.
 13. Roditelj se treba pridržavati datuma plaćanja usluge navedenog u Ugovoru.
Skip to content