Natječaji

Natječaji 2024. godina

 

 

 

 

NATJEČAJ ZA PSIHOLOGA (m/Ž) NA ODREĐENO VRIJEME, 2.7.2024.

Natječaj za psihologa na određeno vrijeme

 

ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA NA ODREĐENO VRIJEME, DOPUNSKI RAD 20.6.2024.

Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto – zdravstveni voditelj kroz dopunski rad

Popis kandidata koji su ostvarili pravo na testiranje: Sanja Bunčić Gutić

Natječaj za zdravstveni voditelj (m/ž) kroz dopunski rad

 

RAČUNOVODSTVENI DJELATNIK/ICA NA NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME 20.6.2024.

Popis kandidata koji su ostvarili pravo na testiranje: Zorica Šuica

Obavijesti i upute o testiranju – računovodstveni djelatnik na neodređeno vrijeme

Natječaj za računovodstvenog djelatnika (m/ž) na neodređeno vrijeme

 

PSIHOLOG/INJA NA ODREĐENO VRIJEME, DOPUNSKI RAD 20.6.2024.

Odluka o poništenju natječaja – psiholog (m/ž) kroz dopunski rad

Natječaj za psihologa (m/ž) kroz dopunski rad

 

PEDAGOG/INJA NA NEODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME 20.6.2024.

Popis kandidata koji su ostvarili pravo na testiranje:

-Antonio Stuhli

-Vanesa Marincel Nemet

-Leona Sakač

-Andrea Migles

-Anamarija Kralj

-Magdalena Jurić

-Valentina Čačić

-Danijela Mađarac

-Vedran Domjanović

Obavijesti i upute za testiranje za radno mjesto – pedagog na neodređeno vrijeme

Natječaj za pedagoga(m/ž) na neodređeno vrijeme

 

SPREMAČ/ICA  NA NEODREĐENO VRIJEME 20.6.2024.

Popis kandidata koji su ostvarili pravo na testiranje: Melanija Bece

Obavijesti i upute o testiranju – spremačica a neodređeno vrijeme

Natječaj za spremačicu (m/ž) na neodređeno vrijeme 

 

ODGOJITELJ/ICA  NA ODREĐENO VRIJEME 20.6.2024.

Popis kandidata koji su ostvarili pravo na testiranje:

-Dora Bartolović

-Anabela Deže

-Doroteja Eškutić

Obavijesti i upute o testiranju – odgojitelj na određeno vrijeme

Natječaj za odgojitelja m/ž na određeno vrijeme 20.6.2024.

 

ODGOJITELJ/ICA  NA NEODREĐENO VRIJEME 20.6.2024.

Popis kandidata koji su ostvarili pravo na testiranje:

-Domenika Deže

-Ružica Kuzevski

Obavijesti i upute o testiranju-odgojitelj na neodređeno vrijeme

Natječaj za odgojitelja (m/ž) na neodređeno vrijeme 

 

ODGOJITELJ/ICA  U PROGRAMU ENGLESKOG JEZIKA NA ODREĐENO VRIJEME 20.6.2024.

Popis kandidata koji su ostvarili pravo na testiranje:

-Ena Međimurec

-Matea Vicić

Obavijesti i upute za testiranje za odgojitelja (m/ž) u kraćem programu engleskog jezika

Natječaj za odgojitelja (m/ž) u kraćem programu engleskog jezika -jezika na određeno vrijeme

 

DOMAR  (m/ž) NA ODREĐENO VRIJEME 12.03.2024

Odluka o izboru kandidata – domar na određeno vrijeme

Obavijesti i upute o testiranju domar (m/ž) na određeno vrijeme

Natječaj za domara (m/ž)  na određeno vrijeme

 

DOMAR (m/ž)  NA ODREĐENO VRIJEME 4.03.2024.

Odluka o poništenju natječaja

Natječaj za domara (m/ž) na određeno vrijeme

 

ODGOJITELJ/ICA  NA NEODREĐENO VRIJEME 4.03.2024.

Odluka o izboru kandidata – odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme

Obavijesti i upute o testiranju odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme

Natječaj za odgojitelj/icu na neodređeno vrijeme

 

ODGOJITELJ/ICA  NA ODREĐENO VRIJEME 24.01.2024.

Odluka o izboru kandidata – odgojitelj na određeno vrijeme

Obavijesti i upute o testiranju odgojitelj na određeno vrijeme

Natječaj za  odgojitelj/icu na određeno vrijeme

Natječaji 2023. godina

 

ODGOJITELJ/ICA  NA ODREĐENO VRIJEME 28.12.2023.

Nitko nije pristupio testiranju.

Obavijesti i upute o testiranju odgojitelj na određeno vrijeme

Natječaj za odgojitelja/icu na određeno vrijeme

 

ODGOJITELJ/ICA  U PROGRAMU ENGLESKOG JEZIKA NA ODREĐENO VRIJEME 21.11.2023.

Odluka o izboru kandidata – odgojitelj u programu engleskog jezika

Obavijesti i upute o testiranju odgojitelj u programu engleskog jezika

Natječaj za odgojitelja  u kraćem programu engleskog jezika (21.11.2023.)

ODGOJITELJ/ICA  NA ODREĐENO VRIJEME 21.11.2023.

Odluka o izboru kandidata – odgojitelj na određeno vrijeme

Obavijesti i upute o testiranju odgojitelj na određeno vrijeme

Natječaj za odgojitelja/icu na određeno vrijeme

Odluka o potrebi raspisivanja natječaja za odgojitelje (21.11.2023.)

 

Odluka o potrebi raspisivanja natječaja za zaposlenike

ODGOJITELJ/ICA  NA NEODREĐENO VRIJEME

Odluka o izboru kandidata – odgojitelj na neodređeno vrijeme

Obavijesti i upute o testiranju oodgojitelj/ica na neodređeno vrijeme

Natječaj za odgojitelj na neodređeno vrijeme

ODGOJITELJ/ICA  NA ODREĐENO VRIJEME

Odluka o izboru kandidata – odgojitelj na određeno vrijeme

Obavijesti i upute o testiranju za odgojitelja/icu na određeno vrijeme

Natječaj za odgojitelja na određeno vrijeme

SPREMAČICA NA ODREĐENO VRIJEME

Odluka o izboru kandidata – spremačica na određeno vrijeme

Obavijesti i upute za testiranje-spremačica na određeno vrijeme

Natječaj za spremačicu na određeno vrijeme

Odluka o raspisivanju natječaja 4.8.2023.

ODGOJITELJ/ICA

Nitko nije pristupio testiranju

Obavijesti i upute o pismenom testiranju za odgojitelja na određeno vrijeme

Natječaj za odgojitelja/icu na određeno vrijeme

ODGOJITELJ/PRIPRAVNIK/CA

Odluka o izboru kandidata – odgojitelja/ pripravnika

Obavijesti i upute o testiranju za odgojitelja/icu/pripravnik/cu na određeno vrijeme

Natječaj za odgojitelja/pripravnik/cu na određeno vrijeme

Odluka o potrebi raspisivanja natječaja za djelatnike

ODGOJITELJ/ICA

Odluka o izboru kandidata – odgojitelj na određeno vrijeme, natječaj od 12.7.2023.

Popis kandidata koji su ostvarili pravo na usmeno testiranje

Obavijesti i upute o pismenom testiranju za odgojitelja na određeno vrijeme, natječaj od 12.7.2023.

Natječaj za  odgojitelja na određeno vrijeme – 4 izvršitelja, 12.7.2023.

PEDAGOG/INJA

Odluka o izboru kandidata – pedagoginja, natječaj od 12.7.2023.

Obavijesti i upute za pismeno testiranje pedagoginja na određeno vrijeme, natječaj od 12.7.2023.g.

Natječaj za stručnog suradnika – pedagoga na određeno vrijeme – 1 izvršitelj

PSIHOLOG/INJA

Odluka o izboru kandidata – psiholog

Obavijesti i upute za radno mjesto stručni suradnik psiholog, natječaj od 12.7.2023.g.

Natječaj za stručnog suradnika – psihologa na određeno vrijeme – 1 izvršitelj

RAČUNOVODSTVENI DJELATNIK/ICA

Odluka o izboru kandidata – računovodstveni djelatnik

Obavijesti i upute za testiranje radno mjesto računovodstveni djelatnik, natječaj od 12.7.2023.

Natječaj za računovodstvenog djelatnika – na određeno vrijeme – 1 izvršitelj

SPREMAČ/ICA

Odluka o izboru kandidata – spremač/ica na određeno vrijeme, natječaj od 12.7.2023.

Obavijesti i upute za testiranje spremač/ica na određeno vrijeme, natječaj od 12.7.2023.

Natječaj za spremača/icu – na određeno vrijeme  1 izvršitelj

ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA

Odluka o izboru kandidata – zdravstveni voditelj, NATJEČAJ OD 12.7.2023.

Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto zdravstveni voditeljica

Natječaj za zdravstvenog voditelja – 1 izvršitelj

Natječaji 2022. godina

Natječaj za voditelja Kraćeg dramsko – scenskog programa – 1 izvršitelj, natječaj od 21. 10.2022.

Obavijesti i upute o testiranju – Voditelj Kraćeg dramsko-scenskog programa, natječaj od 21.10.2022.

Odluka o izboru kandidata za voditelja Kraćeg dramsko-scenskog programa

Natječaj za odgojitelja na određeno vrijeme – 1 izvršitelj, natječaj od 8. 8. 2022.

Obavijesti i upute o testiranju – odgojitelj, natječaj od 8.8.2022.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj 1 izvršitelj na određeno

Natječaj za odgojitelja na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj, natječaj od 8. 8. 2022.

Obavijesti i upute o testiranju – odgojitelj, natječaj od 8.8.2022.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj 1 izvršitelj na neodređeno

Natječaj za odgojitelja na neodređeno vrijeme – 5 izvršitelja, natječaj od 28. 7. 2022.

Obavijesti i upute o testiranju – odgojitelj, natječaj od 28. 6. 2022.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj 5 izvršitelja na neodređeno

Natječaj za računovodstvenog djelatnika, 4. 3. 2022. g.

Obavijesti i upute o testiranju –  računovodstveni djelatnik, natječaj od 4.3.2022.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto – računovodstveni djelatnik

Natječaj za spremačicu 21.1.2022. g.

Obavijesti i upute za testiranje za radno mjesto spremačica , natječaj od 21.1.2022.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto- spremačica

Natječaj za odgojitelja-pripravnika 21. 1. 2022. g.

Obavijesti u upute za testiranje za odgojitelja/pripravnika , natječaj od 21.1.2022.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelja/pripravnika

Natječaji 2021. godina

Natječaj za odgojitelja, 15.02.,2021. godine

Odluka o poništenju javnog natječaja

Natječaj za odgojitelja, 22.03.2021.

Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto odgojitelj/ica – na određeno vrijeme

Odluka o izboru kandidata

 

Natječaj za odgojitelja/pripravnika,30.06.2021.godine

Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto odgojitelj-ica/pripravnik-ica

Odluka o poništenju natječaja za odgojitelj/icu – pripravnik/cu od 29.06.2021.g.

 

Natječaj za odgojitelj-icu/pripravnik-cu, 14.07. 2021.g.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE ZA ODGOJITELJA/PRIPRAVNIKA (M/Ž)

Odluka o izboru odgojitelja – pripravnika od 14.07.

 

Natječaj za odgojitelja-pripravnika 29.07.2021.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE ZA ODGOJITELJA/ PRIPRAVNIKA (M/Ž)

Odluka o izboru odgojitelja – pripravnika

 

Natječaj za pedagoga  (m/ž) 29.07.2021.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE ZA STRUČNOG SURADNIKA – PEDAGOGA (M/Ž)

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto – stručni suradnik pedagog

 

Natječaj za edukacijskog rehabilitatora (m/ž)  29.07.2021.

Odluka o poništenju natječaja za stručnog suradnika -edukacijskog rehabilitatora

 

Natječaj za zdravstvenog voditelja (m/ž) 29.07.2021.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE ZA ZDRAVSTVENOG VODITELJA  (m/ž)

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto zdravstveni voditelj

 

Natječaj za suradnika za engleski jezik (m/ž)  29.07.2021.

Odluka o poništenju natječaja za suradnika engleskog jezika

 

Natječaj za suradnika za dramsko-scensku radionicu (m/ž) 29.07.2021.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE- SURADNIK ZA DRAMSKO-SCENSKU RADIONICU

Odluka o izboru suradnika za dramsko-scensku radionicu

 

Natječaj za spremačicu (m/ž), 29.07.2021.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE  ZA RADNO MJESTO SPREMAČICA

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto spremačica, 29.07.2021.

 

Natječaj za psihologa (m/ž) 29.07.2021.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE  ZA STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto stručni suradnik psiholog

 

Natječaj za odgojitelja, 2.08.2021.g.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE – ODGOJITELJ

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto – odgojitelj od 2. 08.2021.

 

Natječaj za suradnika za engleski jezik 16.08.2021.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE – SURADNIK ZA ENGLESKI JEZIK

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto suradnika za engleski jezik od 16. 8. 2021.

 

Natječaj za stručnog suradnika – edukacijskog rehabilitatora 16. 8. 2021.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE –  STRUČNI SURADNIK EDUKACIJSKI REHABILITATOR

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto-edikacijskog  rehabilitatora od 16. 08. 2021.

Suglasnost na zapošljavanje

Odluka o izboru kandidata – edukacijski rehabilitator

 

Natječaj za odgojitelja/pripravnika (m/ž)  23.08.

OBAVIJESTI-I-UPUTE-ZA-TESTIRANJE-ODGOJITELJ-PRIPRAVNIK

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto  odgojitelja/pripravnika od 23. 08. 2021.

 

Natječaj za odgojitelja (m/ž) na neodređeno vrijeme 13. 09. 2021.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE ODGOJITELJ NA NEODREĐENO VRIJEME

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj od 13. 09. 2021.

 

Natječaj za odgojitelja-pripravnika (m/ž) 22. 09. 2021.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE-ODGOJITELJ / PRIPRAVNIK

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj/pripravnik, natječaj od 22.9. 2021.

Skip to content