Pravo na pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Zakon o pravu na pristup informacijama svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima omogućuje pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

 

Službenik za informiranje

Svjetlana Brkić, odgojitelj

Zamjenik službenika za informiranje:

Anabela Đogaš, odgojitelj


tel: 031/216-332
email: informiranje.dv.ogledalce@gmail.com

ogledalcedv@gmail.com

 

Dječji vrtić Ogledalce Ernestinovo
Školska 4
31215 Ernestinovo

 

 

Obrasci za predaju zahtjeva za pristup informacijama

Potrebne obrasce možete preuzeti ovdje:

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Sve ostale informacije možete pogledati na mrežnoj stranici povjerenika za informiranje Republike Hrvatske http://www.pristupinfo.hr/

 

Naknada za pristup informacijama

Pristup informacijama te ponovna uporaba informacija se ostvaruju bez naknade.

 

 

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Skip to content