Vijesti

Stručni tim piše za vas

Stručni tim piše za vas

Ugrizi u ranoj dobi

Djeca u dobi do tri godine često grizu drugu djecu kao dio svog procesa učenja, istraživanja i izražavanja svojih osjećaja. Iako ovo ponašanje može biti

Stručni tim piše za vas

Djeca imaju pravo na igru!

Sva ljudska bića imaju slobode i prava koja nam pripadaju po rođenju. S obzirom na tjelesnu i psihofizičku nezrelost djece njihova je prava potrebno dodatno

Stručni tim piše za vas

Rana intervencija kod djece

U današnjem društvu, rana intervencija predstavlja ključnu komponentu u unapređenju kvalitete života i razvoja pojedinca. Ova strategija usmjerena je na prepoznavanje i rješavanje potencijalnih problema

Stručni tim piše za vas

Utjecaj ekrana na razvoj govora djece predškolske dobi

Vrijeme ispred ekrana svakodnevna je pojava današnjice u životu djece. Izlaganje dojenčadi i male djece, predškolske djece ekranskim sadržajima započeto je zbog naglaska na edukativnom

Stručni tim piše za vas

Pravilne prehrambene navike u dječjoj dobi

Pravilna prehrana Dijete od najranije dobi uči jesti ali i uživati u jelu. Pri učenju roditelj ima glavnu ulogu, tj. da li će dijete jesti

Stručni tim piše za vas

Uloga edukacijskog rehabilitatora u dječjem vrtiću

Edukacijski su rehabilitatori stručnjaci koji prepoznaju i uočavaju potrebe svakog djeteta, teškoće u razvoju te čimbenike rizika u ranom razvoju djeteta. Nadalje, provode procjenu integriranjem

Stručni tim piše za vas

Dodatna podrška djeci s teškoćama u razvoju

Osim proširenja našeg stručnog tima koji će svoj rad usmjeriti na pružanje adekvatne podrške djeci s teškoćama u razvoju kao i njihovim obiteljima, od veljače

Stručni tim piše za vas

Postavljanje granica uz pozitivnu disciplinu  

Ne postoje loša djeca. Postoje loši izbori. Postoje loši dani. Postoje loši trenutci. Postoje loše situacije.  ALI NE POSTOJE LOŠA DJECA.        

Skip to content