Statut i Pravilnik o radu

 

Statut

Statutom se uređuju statusna obilježja, odnosi osnivača i Vrtića, djelatnost, programi i pružanje usluga, ustrojstvo, položaj i ovlasti Upravnog i Odgojiteljskog vijeća, status roditelja, status radnika te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Dječjeg vrtića „Ogledalce“ Ernestinovo.

2024.

I. Izmjena Statuta Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

2022.

Statut Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

2020.

I. Izmjena Statuta Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

Statut Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

Pavilnik o radu

Pravilnikom o radu Dječji vrtić Ogledalce Ernestinovo kao poslodavac uređuje izbor radnika i zapošljavanje, organizaciju i uvjete rada, prava i obveze Vrtića i radnika, plaće i novčane naknade radnika, prestanak radnog odnosa, zaštitu dostojanstva radnika, zabranu diskriminacije te druga pitanja u svezi s radnim odnosima u Vrtiću.

2024.

III. Izmjena Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

II. Izmjene  Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

2023.

I. Izmjena Pravilnika o radu

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

2022.

I.izmjena i dopuna Pravilnika o radu

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

2020.

II. izmjena Pravilnika o radu

I. izmjena Pravilnika o radu

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Ogledalce

Skip to content