Statut i Pravilnik o radu

Statut

Statutom se uređuju statusna obilježja, odnosi osnivača i Vrtića, djelatnost, programi i pružanje usluga, ustrojstvo, položaj i ovlasti Upravnog i Odgojiteljskog vijeća, status roditelja, status radnika te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Dječjeg vrtića „Ogledalce“ Ernestinovo.

2023.

Pravilnik o radu

2022.

Statut Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

I. Izmjena Statuta Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

 

2020.

Statut Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

 

 

Pravilnik o radu

Pravilnikom o radu Dječji vrtić Ogledalce Ernestinovo kao poslodavac uređuje izbor radnika i zapošljavanje, organizaciju i uvjete rada, prava i obveze Vrtića i radnika, plaće i novčane naknade radnika, prestanak radnog odnosa, zaštitu dostojanstva radnika, zabranu diskriminacije te druga pitanja u svezi s radnim odnosima u Vrtiću.

2023.

I.izmjena i dopuna Pravilnika o radu

 

 

2022.

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

II. izmjena Pravilnika o radu

2021.

I. izmjena Pravilnika o radu

2020.

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Ogledalce

Skip to content