Izjava o pristupačnosti

Dječji vrtić Ogledalce, obvezan je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (Narodne novine 17/19) od 23. rujna 2019. Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice domene djecjivrticogledalce.hr.

 

 

Status usklađenosti

Ove internetske stranice u većoj mjeri su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora na način da:

  • ispunjavaju većinu obveznih zahtjeva za osiguravanje digitalne pristupačnosti prema članku 7.1. Smjernica CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.
  • ispunjavaju većinu dodatnih preporuka prema članku 7.2. Smjernica CARNET-a za osiguranje digitalne pristupačnosti

 

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je u pogledu općih zahtjeva za osiguranje pristupačnosti zbog sljedećih razloga:

  • pojedine datoteke nisu čitljive čitačima ekrana jer sadržavaju dokumente koji su spremljeni kao slike i bez odgovarajućeg opisa
  • dio slika nema prikladan tekstualni naziv

 

 

Podizanje razine pristupačnosti

Dječji vrtić Ogledalce – Ernestinovo poduzima aktivnosti kojima će kontinuirano poboljšavati usklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske s ciljem potpune prilagodbe svojeg internetskog sadržaja osobama s invaliditetom.

 

 

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 3. prosinca 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene u obliku testiranja pristupačnosti.

 

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite u vezi s pristupačnosti internetske stranice www.djecjivrticogledalce.hr korisnici mogu uputiti:

Dječji vrtić Ogledalce – Ernestinovo dužan je na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

 

 

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje:

  • elektroničkom poštom: ppi@pristupinfo.hr
  • poštom: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb, Hrvatska

 

 

 

Skip to content