Propisi Pravilnici Odluke Zakoni Podzakonski akti Strateški dokumenti Natječaji Plan klasifikacijskih oznaka

Pravilnici

2023. godina

II. Izmjene Pravilnka o plaćama, naknadi plaće i drugim materijalnim pravima

PrijedlogII. Izmjena i dopuna Pravilnika o plaćama , naknadi plaće i drugim materijalnim pravima

Odluka o oslobođenju roditelja s područja Općine Ernestinovo od sudjelovanja u cijeni programa za mjesec svibanj 2023. godine

Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Ogledalce Ernestinovo 

Prijedlog Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Ogledalce Ernestinovo 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika

I.izmjena i dopuna Pravilnika o radu

Prijedlog I. izmjena i dopuna Pravilnika o radu 

I. izmjena Pravilnika o plaćama, naknadi plaće i drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Ogledalce Ernestinovo

2022.

Pravilnik o postupku i mjerilima upisa u Dječji vrtić Ogledalce Ernestinovo

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

Pravilnik o plaćama, naknadi plaće i drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih u Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

II. izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

II. Izmjena Pravilnka o plaćama, naknadi plaće i drugim materijalnim pravima raadnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Ogledalce Ernestinovo

II. izmjena Pravilnika o radu

I. Izmjena Pravilnika o plaćama naknadi plaće i drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Ogledalce Ernestinovo

I. izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

Pravilnik o plaćama naknadi plaće i drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Ogledalce Ernestinovo

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

 

2021.

Odluka o produljenom radu Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

I. izmjena Pravilnika o radu

Dopuna Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka primatelja i stvaratelja akata Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

 

2020.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik-o-radu-Djecjeg-vrtica-Ogledalce-Ernestinovo

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića  Ogledalce Ernestinovo

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

Pravilnik o kućnom redu Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

Sigurnosno-zaštitne mjere i protokoli postupanja u rizičnim situacijama u Dječjem vrtiću Ogledalce Ernestinovo

Pravilnik o postupku i mjerilima upisa u Dječji vrtić Ogledalce Ernestinovo

 

Odluke

2023. godina

Prijedlog izmjene Odluke o mjerilima za naplatu usluga DV Ogledalce od roditelja korisnika

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja

Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja

Odluka o prenamjeni višenamjenske prostorije u SDB predškolske skupine

Odluka o zatvaranju područnog vrtića u Laslovu

Odluka o otvaranju druge jasličke skupine

Odluka o verifikaciji mandata člana Upravnog vijeća

Odluka o prestanku mandata i imenovanju novog člana Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika

Odluka o iznosu ekonomske cijene DV Ogledalce

Odluka o mjerilima za naplatu od roditelja korisnika

Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo  od roditelja – korisnika

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Ogledalce Ernestinovo za pedagošku 2023./24. godinu

Prijedlog Odluke o mjerilima za naplatu usluga DV Ogledalce Ernestinovo od roditelja – korisnika

Odluka o I. Izmjenama pravilnika o plaćama, naknadi plaće i drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih u Dječjem vrtću Ogledalce E

Odluka o iznosu ekonomske cijene Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

Odluka o sporazumu o zajedničkoj suradnji i financiranju rada Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

Prijedlog Odluke o sporazumu o zajedničkoj suradnji i financiranju rada Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

Prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

2022. godina

Odluka o ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

Odluka o produljenom radu Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo za 2022./23. godinu

Odluka o ograničenju ulaska u Dječji vrtić Ogledalce Ernestinovo

Odluka o ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Ogledalce Ernestinovo u program odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./22.

Strateški dokumenti

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (“Narodne novine” broj 5/15)

 

NATJEČAJI

2023. godina

NATJEČAJ 18.9. 2023.

Odluka o potrebi raspisivanja natječaja za zaposlenike

ODGOJITELJ/ICA  NA NEODREĐENO VRIJEME

Natječaj za odgojitelj na neodređeno vrijeme

 

ODGOJITELJ/ICA  NA ODREĐENO VRIJEME

Natječaj za odgojitelja na određeno vrijeme

 

SPREMAČICA NA ODREĐENO VRIJEME

Natječaj za spremačicu na određeno vrijeme

 

NATJEČAJ 4.8. 2023.

Odluka o raspisivanju natječaja 4.8.2023.

ODGOJITELJ/ICA

Nitko nije pristupio testiranju

Obavijesti i upute o pismenom testiranju za odgojitelja na određeno vrijeme

Natječaj za odgojitelja/icu na određeno vrijeme

ODGOJITELJ/PRIPRAVNIK/CA

Odluka o izboru kandidata – odgojitelja/ pripravnika

Obavijesti i upute o testiranju za odgojitelja/icu/pripravnik/cu na određeno vrijeme

Natječaj za odgojitelja/pripravnik/cu na određeno vrijeme

 

NATJEČAJ 12.7.2023.

Odluka o potrebi raspisivanja natječaja za djelatnike

ODGOJITELJ/ICA

Odluka o izboru kandidata – odgojitelj na određeno vrijeme, natječaj od 12.7.2023.

Popis kandidata koji su ostvarili pravo na usmeno testiranje

Obavijesti i upute o pismenom testiranju za odgojitelja na određeno vrijeme, natječaj od 12.7.2023.

Natječaj za  odgojitelja na određeno vrijeme – 4 izvršitelja, 12.7.2023.

PEDAGOG/INJA

Odluka o izboru kandidata – pedagoginja, natječaj od 12.7.2023.

Obavijesti i upute za pismeno testiranje pedagoginja na određeno vrijeme, natječaj od 12.7.2023.g.

Natječaj za stručnog suradnika – pedagoga na određeno vrijeme – 1 izvršitelj

PSIHOLOG/INJA

Odluka o izboru kandidata – psiholog

Obavijesti i upute za radno mjesto stručni suradnik psiholog, natječaj od 12.7.2023.g.

Natječaj za stručnog suradnika – psihologa na određeno vrijeme – 1 izvršitelj

RAČUNOVODSTVENI DJELATNIK/ICA

Odluka o izboru kandidata – računovodstveni djelatnik

Obavijesti i upute za testiranje radno mjesto računovodstveni djelatnik, natječaj od 12.7.2023.

Natječaj za računovodstvenog djelatnika – na određeno vrijeme – 1 izvršitelj

SPREMAČ/ICA

Odluka o izboru kandidata – spremač/ica na određeno vrijeme, natječaj od 12.7.2023.

Obavijesti i upute za testiranje spremač/ica na određeno vrijeme, natječaj od 12.7.2023.

Natječaj za spremača/icu – na određeno vrijeme  1 izvršitelj

ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA

Odluka o izboru kandidata – zdravstveni voditelj, NATJEČAJ OD 12.7.2023.

Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto zdravstveni voditeljica

Natječaj za zdravstvenog voditelja – 1 izvršitelj

 

 

 

2022. godina

Natječaj za voditelja Kraćeg dramsko – scenskog programa – 1 izvršitelj, natječaj od 21. 10.2022.

Obavijesti i upute o testiranju – Voditelj Kraćeg dramsko-scenskog programa, natječaj od 21.10.2022.

Odluka o izboru kandidata za voditelja Kraćeg dramsko-scenskog programa

 

Natječaj za odgojitelja na određeno vrijeme – 1 izvršitelj, natječaj od 8. 8. 2022.

Obavijesti i upute o testiranju – odgojitelj, natječaj od 8.8.2022.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj 1 izvršitelj na određeno

 

Natječaj za odgojitelja na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj, natječaj od 8. 8. 2022.

Obavijesti i upute o testiranju – odgojitelj, natječaj od 8.8.2022.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj 1 izvršitelj na neodređeno

 

Natječaj za odgojitelja na neodređeno vrijeme – 5 izvršitelja, natječaj od 28. 7. 2022.

Obavijesti i upute o testiranju – odgojitelj, natječaj od 28. 6. 2022.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj 5 izvršitelja na neodređeno

 

Natječaj za računovodstvenog djelatnika, 4. 3. 2022. g.

Obavijesti i upute o testiranju –  računovodstveni djelatnik, natječaj od 4.3.2022.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto – računovodstveni djelatnik

 

Natječaj za spremačicu 21.1.2022. g.

Obavijesti i upute za testiranje za radno mjesto spremačica , natječaj od 21.1.2022.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto- spremačica

 

Natječaj za odgojitelja-pripravnika 21. 1. 2022. g.

Obavijesti u upute za testiranje za odgojitelja/pripravnika , natječaj od 21.1.2022.

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelja/pripravnika

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. godina

Natječaj za odgojitelja, 15.02.,2021. godine

Odluka o poništenju javnog natječaja

 

Natječaj za odgojitelja, 22.03.2021.

Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto odgojitelj/ica – na određeno vrijeme

Odluka o izboru kandidata

 

Natječaj za odgojitelja/pripravnika,30.06.2021.godine

Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto odgojitelj-ica/pripravnik-ica

Odluka o poništenju natječaja za odgojitelj/icu – pripravnik/cu od 29.06.2021.g.

 

Natječaj za odgojitelj-icu/pripravnik-cu, 14.07. 2021.g.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE ZA ODGOJITELJA/PRIPRAVNIKA (M/Ž)

Odluka o izboru odgojitelja – pripravnika od 14.07.

 

Natječaj za odgojitelja-pripravnika 29.07.2021.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE ZA ODGOJITELJA/ PRIPRAVNIKA (M/Ž)

Odluka o izboru odgojitelja – pripravnika

 

Natječaj za pedagoga  (m/ž) 29.07.2021.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE ZA STRUČNOG SURADNIKA – PEDAGOGA (M/Ž)

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto – stručni suradnik pedagog

 

Natječaj za edukacijskog rehabilitatora (m/ž)  29.07.2021.

Odluka o poništenju natječaja za stručnog suradnika -edukacijskog rehabilitatora

 

Natječaj za zdravstvenog voditelja (m/ž) 29.07.2021.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE ZA ZDRAVSTVENOG VODITELJA  (m/ž)

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto zdravstveni voditelj

 

Natječaj za suradnika za engleski jezik (m/ž)  29.07.2021.

Odluka o poništenju natječaja za suradnika engleskog jezika

 

Natječaj za suradnika za dramsko-scensku radionicu (m/ž) 29.07.2021.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE- SURADNIK ZA DRAMSKO-SCENSKU RADIONICU

Odluka o izboru suradnika za dramsko-scensku radionicu

 

Natječaj za spremačicu (m/ž), 29.07.2021.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE  ZA RADNO MJESTO SPREMAČICA

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto spremačica, 29.07.2021.

 

Natječaj za psihologa (m/ž) 29.07.2021.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE  ZA STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto stručni suradnik psiholog

 

Natječaj za odgojitelja, 2.08.2021.g.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE – ODGOJITELJ

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto – odgojitelj od 2. 08.2021.

 

Natječaj za suradnika za engleski jezik 16.08.2021.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE – SURADNIK ZA ENGLESKI JEZIK

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto suradnika za engleski jezik od 16. 8. 2021.

 

Natječaj za stručnog suradnika – edukacijskog rehabilitatora 16. 8. 2021.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE –  STRUČNI SURADNIK EDUKACIJSKI REHABILITATOR

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto-edikacijskog  rehabilitatora od 16. 08. 2021.

Suglasnost na zapošljavanje

Odluka o izboru kandidata – edukacijski rehabilitator

 

Natječaj za odgojitelja/pripravnika (m/ž)  23.08.

OBAVIJESTI-I-UPUTE-ZA-TESTIRANJE-ODGOJITELJ-PRIPRAVNIK

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto  odgojitelja/pripravnika od 23. 08. 2021.

 

Natječaj za odgojitelja (m/ž) na neodređeno vrijeme 13. 09. 2021.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE ODGOJITELJ NA NEODREĐENO VRIJEME

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj od 13. 09. 2021.

 

Natječaj za odgojitelja-pripravnika (m/ž) 22. 09. 2021.

OBAVIJESTI I UPUTE ZA TESTIRANJE-ODGOJITELJ / PRIPRAVNIK

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj/pripravnik, natječaj od 22.9. 2021.

 

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo za 2023. godinu na dalje do izmjena

Plan klasifikacije za 2023. godinu

 

 

 

 

 

Zakoni

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13)
Zakon o prosvjetnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 61/11 i 16/12)
Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (“Narodne novine” broj 73/97)

 

Podzakonski akti

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/08 i 90/10)

Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14)

Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi (“Narodne novine” broj 29/83)

Odluka o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju (“Narodne novine” broj 47/87)

Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97 i 4/98)

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 133/97 i 20/05)

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97)

Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (“Narodne novine” broj 133/97)

Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (“Narodne novine” broj 134/97)

Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 83/01)

Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 105/0255/06 i 121/07)

Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 114/2002)

Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)

Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i opremanje dječjih jaslica i vrtića (“Narodne novine” broj 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12.1977.)

Skip to content