Uloga edukacijskog rehabilitatora u dječjem vrtiću

Edukacijski su rehabilitatori stručnjaci koji prepoznaju i uočavaju potrebe svakog djeteta, teškoće u razvoju te čimbenike rizika u ranom razvoju djeteta. Nadalje, provode procjenu integriranjem podataka iz raznih izvora o djetetu te izrađuju individualizirane programe poticanja koje provode u suradnji s ostalim osobama uključenima u rast i razvoj djeteta. Između ostalog, edukacijski rehabilitatori nastoje promicati prava djece s teškoćama i njihovih obitelji.

Osim u redovnim školama, posebnim ustanovama ili bolnici, edukacijski rehabilitatori rade i u dječjim vrtićima. Koja je uloga edukacijskog rehabilitatora u dječjem vrtiću?

Uloga edukacijskog rehabilitatora u vrtiću prvenstveno je unaprjeđivanje procesa inkluzije, odnosno stvaranje uvjeta za što uspješnije uključivanje djece s teškoćama u predškolski odgoj kroz neposredni rad s djecom i njihovim vršnjacima, podršku i savjetovanje roditelja, suradnju s odgojiteljima, pomoćnicima i ostalim članovima stručnog tima.

Najveći dio svog rada u vrtiću edukacijski rehabilitator posvećuje upravo radu s djecom. Područja rada edukacijskog rehabilitatora usmjerena su k identifikaciji djece s razvojnim odstupanjima te prevenciji i ublažavanju daljnjih razvojnih teškoća. Edukacijski rehabilitator provodi neposredan rad s djetetom koji podrazumijeva poticanje i razvoj motoričkih, perceptivnih, spoznajnih, komunikacijskih, emocionalnih te socijalnih vještina. Uloga edukacijskog rehabilitatora u vrtiću je i upoznavanje roditelja s vrstom i stupnjem teškoće kod djeteta, te pružanje podrške u prihvaćanju i razumijevanju djetetove teškoće. U suradnji s odgojiteljima, edukacijski rehabilitator utvrđuje i ukazuje na individualne potrebe te određuje primjerene oblike i metode rada sukladno sposobnostima, mogućnostima i interesima pojedinog djeteta.

Edukacijski rehabilitator surađuje i s ostalim stručnjacima i ustanovama, prati nove spoznaje iz područja edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, primjenjuje iste, unaprjeđuje svoj rad te sudjeluje na senzibiliziranju šire društvene zajednice za uključivanje djece s teškoćama u društvo.

Edukacijski rehabilitator omogućen nam je kroz projekt Obiteljski sklad kroz produljeni rad, sredstvima europskog socijalnog fonda.

Saznajte više o ulozi edukacijskog rehabilitatora u dječjem vrtiću kroz iduće dvije infografike.

Projekt “Obiteljski sklad kroz produljeni rad u DV Ogledalce Ernestinovo” je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu potpore 1.055.086,14 kn kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Ana – Marija Leko, edukacijski rehabilitator

 

Skip to content