Završetak projekta “Obiteljski sklad kroz produljeni rad”

 

U Dječjem vrtiću Ogledalce Ernestinovo završava projekt  “Obiteljski sklad kroz produljeni rad u DV Ogledalce Ernestinovo” koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu potpore 1.055.086,14 kn kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Projekt je trajao od 1.01. 2021. g. do 31. 08. 2023. godine

Projektom su unaprijeđene usluge Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo, zaposleno je dodatno osoblje, nabavljen je montessori didaktički materijal a odgojiteljice su se stručno usavršavale na području montessori pedagogije.

U sklopu projekta verificiran je Kraći program engleskog jezika, Kraći dramsko – scenski program te Kraći program za rad s potencijalno darovitom djecom.

Uvođenjem novih besplatnih programa sustav postaje priuštiv i socioekonomski nediskriminirajući za svako dijete.

Tijekom projekta vrtić je imao produljeno radno vrijeme, zaposleni su odgojitelji i spremačica, pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj. Uveden je Kraći program ranog učenja engleskog jezika, Kraći dramsko – scenski program te zaposlenici na tim područjima dodatno educirani.

Navedeni programi aktivno se provode u sklopu odgojno – obrazovnog rada Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo te će i nakon završetka projekta biti besplatni za roditelje.

 

 

Skip to content