Upisi u Dječji vrtić Ogledalce Ernestinovo

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo donijelo je

Odluku o upisu djece

 

koja nisu polaznici Dječjeg vrtića Ogledalce Ernestinovo

u program odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022.

 

POSTUPAK SE SASTOJI IZ TRI DIJELA:

 

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS S DOKUMENTACIJOM

od 3.05.2021.-17.05.2021.

 

 1. INICIJALNI RAZGOVOR

7.06.2021.-21.06.2021.

 

 1. POTPISIVANJE UGOVORA

28.06. 2021.-30.06.2021.

 

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS:

 1. preslika rodnog lista za dijete
 2. potvrdu MUP-a o prebivalištu – ne stariju od 6 mjeseci
 3. ukoliko dijete ima neke posebne potrebe u rastu i razvoju, preslika medicinske dokumentacije
 4. preslika zdravstvene iskaznice djeteta
 5. preslika kartona procijepljenosti
 6. preslika osobnih iskaznica roditelja
 7. prije samog dolaska potrebno je napraviti sistematski liječnički pregled djeteta i donijeti potvrdu o procijepljenosti

 

Roditelji s područja Općine Ernestinovo koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti dužni su priložiti i:

 1. za dijete samohranog roditelja – dokaze ili izjavu o samohranosti (drugi roditelj umro, proglašen nestalim ili nije sposoban uzdržavati dijete ili skrbiti o njemu)
 2. za dijete oba zaposlena roditelja – potvrde o radnom statusu oba roditelja – Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa koje izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili potvrdu poslodavca s potpisom i pečatom odgovorne osobe. Dijete čiji roditelj koristi pravo na produženi roditeljski dopust do treće godine života djeteta ne može ostvariti prednost na osnovi zaposlenosti iz ovog Pravilnika za vrijeme trajanja roditeljskog dopusta za dijete za koje ostvaruje na to pravo
 3. za dijete branitelja ili invalida Domovinskog rata – Presliku dokumenta da je roditelj djeteta žrtva ili invalid domovinskog rata
 4. za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako maloljetno dijete rodni izvadak ili izvadak iz matice rođenih
 5. za dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, odgovarajuće Rješenje ili potvrdu nadležnog tijela odnosno Centra za socijalnu skrb
 6. za dijete s teškoćama u razvoju – preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju, odnosno nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb odnosno Rješenje prvostupanjskog tijela vještačenja za djecu s teškoćama u razvoju
 7. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – Rješenje HZZO o pravu na doplatak za dijete

 

REZULTATI UPISA BITI ĆE OBJAVLJENI 28.06.2021.

 

 

 

PREDSJEDNIK      UPRAVNOG VIJEĆA

Damir Matković, mag. iur.

 

 

 

 

Skip to content