Stručno usavršavanje u našem vrtiću

Kako bi se omogućilo kontinuirano unapređivanje i usavršavanje odgojno-obrazovne prakse i odgojitelja potrebno je posvetiti pažnju njihovom usavršavanju u ustanovi. Stručnim usavršavanjem naših djelatnica nastojimo utjecati na kvalitetu svih segmenata odgojno obrazovnog rada. Prema Šagud (2006) odgojitelj je taj o kojem ovisi kvaliteta aktivnosti koje provodi s djecom, količina njegove inicijative i samostalnost u radu te cjelokupni razvoj na svim razinama.  Jedan od razloga cjeloživotnog učenja i kontinuiranog stručnog usavršavanja  je potreba odgojitelja da bude u stanju reagirati na promjene. Svakim danom praksa se mijenja i otkrivaju se nove spoznaje i znanja, zato je važno novo razumijevanje i potreba za novim znanjem i vještinama te da odgojitelji budu spremni za trajni, cjeloživotni proces prilagođavanja, mijenjanja i poboljšanja vlastitog rada.

Zajednica učenja našeg vrtića uključuje teme koje su u skladu s interesima odgojitelja a ujedno su i u skladu s aktualnim odgojno-obrazovnim potrebama djece. Vodeći se time, naša stručna suradnica pedagoginja održala je interaktivnu radionicu pod nazivom Povezivanje djece i odraslih putem theraplay aktivnosti. Nakon sažetog teorijskog dijela o terapijskoj moći dječje igre, uslijedila je praktična primjena aktivnosti pomoću kojih se odrasli mogu povezivati s djecom. Odgojiteljski parovi su se izmjenjivali u ulogama odrasli i dijete te su isprobavali različite aktivnosti koje će dalje implemetnirati u svoj rad.

 

Priredila: Dijana Markota, dipl.pedagog

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content