Prepoznavanje potencijalne darovitosti djece

Darovitost kod djece predstavlja kombinaciju intelektualnih, kreativnih ili tjelesnih sposobnosti koje se izdvajaju u odnosu na njihove vršnjake. Vrtić je prvi korak u obrazovanju djece, gdje se potencijal za razvoj darovitosti može otkriti i potaknuti u suradnji s obitelji djeteta koja kreira i potiče kreativno okruženje.

Prvi korak u prepoznavanju darovitosti u vrtiću je pažljivo promatranje djece nakon kojeg slijedi psihologijska procjena. Odgojitelji i roditelji trebaju tražiti znakove rane nadarenosti, kao što su: brza sposobnost učenja, kreativnost, radoznalost, strast prema određenim aktivnostima, mogućnost prolaženja višestrukih rješenja problema. Osim toga, važno je razgovarati s djecom kako bi se razumjelo što ih motivira i zanima.

Nakon što se prepozna darovitost, važno je pružiti odgovarajuću podršku. DV „Ogledalce“ Ernestinovo organizira program javnih potreba za potencijalno darovitu djecu koji im omogućava priliku za istraživanje i razvoj svojih interesa. Program uključuje pristup dodatnim resursima, kao što su dodatni materijali te rad sa psihologinjom i odgojiteljicom koja je položila edukaciju za rad s darovitima. Program će uključivati individualni rad s djecom, suradnju s roditeljima te suradnju među djecom.

Konačno, važno je naglasiti da podrška darovitosti u vrtiću ne znači forsirati djecu ili ih stavljati pod pritisak. Umjesto toga, cilj je stvarati okruženje koje potiče razvoj njihovih prirodnih talenata i interesa. Darovitost dolazi u različitim oblicima, i svako dijete je jedinstveno. Njegovanje potencijala darovite djece u vrtiću omogućava im da razviju svoje talente i postanu budući lideri, umjetnici, znanstvenici ili sportaši.

U zaključku, darovitost je dragocjen resurs koji treba njegovati od najranijih dana. Vrtić i obitelj imaju ključnu ulogu u prepoznavanju i podršci darovitoj djeci, pomažući im da ostvare svoj puni potencijal. Kroz pažljivo promatranje, prilagođene programe i podršku roditelja, možemo pomoći darovitoj djeci da rastu i razvijaju se, oblikujući budućnost koja će obogatiti naše društvo.

Diana Viduka, mag. psych.

Skip to content