Poticanje samostalnosti putem samoposluživanja

U našem vrtiću promišljamo o svim segmentima djetetova života pa tako i o kontinuiranom osiguravanju uvjeta za zdrav razvoj djece, što nam je jedna od stalnih zadaća. Jedan od bitnih razvojnih ciljeva koje se postavljaju u radu s djecom rane i predškolske dobi je poticanje samostalnosti u obavljanju kulturno higijenskih navika.

Putem različitih životno praktičnih aktivnosti odgojitelji  svakodnevno rade na poticanju istih. Jedna od tih aktivnosti je i samoposluživanje djece tijekom objeda. Na taj način dijete uči raditi, graditi osjećaj vlastite vrijednosti, razvija samopouzdanje i samostalnost. Samoposluživanje se sukladno dobi i razvojnim mogućnostima djece, provodi već od mlađe vrtićke skupine. Vrtić je za potrebe ovog bitnog segmenta odgojno obrazovnog rada osigurao dovoljnu količinu pribora za jelo  nabavljenog sredstvima osiguranim iz projekta “Obiteljski sklad kroz produljeni rad u DV Ogledalce Ernestinovo”  koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu potpore 1.055.086,14 kn kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 što nam bitno olakšava kvalitetu provedbe.

 

Skip to content