Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

U okviru provedbe Javnog poziva „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. načelnica Općine Ernestinovo Marijana Junušić potpisala je 1. siječnja 2022. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Obiteljski sklad kroz produljeni rad DV Ogledalce Ernestinovo“. Partner Općini na provedbi projekta je  Dječji vrtić “Ogledalce” iz Ernestinova.

Provedbom projekta pridonijet će se usklađivanju poslovnog i obiteljskog života za 50-ak polaznika vrtića u periodu od 20 mjeseci te će se  kroz projekt zaposliti  stručni suradnici za rad: psiholog, edukacijski rehabilitator, pedagog i zdravstveni voditelj kako bi se osigurala dodatna kvaliteta rada te suradnici za engleski jezik i dramsku radionicu u svrhu provedbe posebnih programa. Odgojitelji će se dodatno educirati u području Montessori metode te radu s potencijalno darovitom djecom što će pridonijeti izgradnji stručnih kapaciteta DV „Ogledalce“ Ernestinovo u području psihosocijalnog razvoja i suvremenih metoda odgojno-obrazovnog rada, a s konačnim ciljem unapređenja usluge predškolskog odgoja.

Kroz projekt će se razviti  i posebni programi ranog učenja engleskog jezika i dramsko-scenski program. Navedenim dodatnim programima i aktivnostima doprinijet će se socijalnom uključivanju, kreativnom razvoju djece i očuvanju kulturnog nasljeđa. Nabaviti će se i didaktička oprema za provođenja programa engleskog jezika, dramsko-scenskog programa i Montessori izobrazbe kao i ostala sredstva za rad kojima će se dodatno unaprijediti uvjeti rada i boravka u vrtiću.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.055.086,14 kn, a toliko iznosi i potpora iz Europskog socijalnog fonda.

Više informacija potražite na linku:

https://www.ernestinovo.hr/nastavak-unaprijedenja-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-i-predskolskog-odgoja-i-obrazovanja/

Skip to content