Kraći dramsko-scenski program potiče cjelovit razvoj i odgoj djeteta koje  kroz dramske igre ima mogućnost:

– unaprijediti svoje izražajne i motoričke sposobnosti
– povećati socijalnu, emocionalnu i mentalnu osviještenost
– razvijati fluentnost govora, samopoštovanje i samodisciplinu

Program je namijenjen djeci uzrasta od 4. godine do polaska u školu, a provodi se uz redovni odgojno-obrazovni proces. Program nudi djeci mogućnost upoznavanja sa raznovrsnim oblicima dramsko-scenskog izraza kroz kreativno izražavanje i stvaranje.
Program  se provodi kroz integraciju različitih, promišljeno odabranih sadržaja i aktivnosti:

– izrada svih vrsta lutaka

– upoznavanje s kazalištem, upoznavanje s lutkama

– rješavanje sukoba kroz dramsku igru učenja i kreativnosti

– posjet kazalištu

– posjet glumaca u grupu…

Kao složen i integrirani oblik učenja, dramski odgoj pomaže djetetu u:

– izražavanju i razvijanju svojih osjećaja, sklonosti, sposobnosti i stavova
– razvoju govornih i izražajnih sposobnosti i vještina
– razvoju mašte i stvaralaštva
– stjecanju sigurnosti i samopouzdanja
– razvoju društvene svijesti
– razvoju humanih moralnih uvjerenja
– razumijevanju međuljudskih odnosa i ponašanja
– njegovanju suradnje i zajedništva

Dramske i lutkarske igre u predškolskom odgoju  mogu iskustveno obogatiti dječji pogled na svijet. Dječji vrtić Ogledalce Ernestinovo ima verificiran Kraći dramsko – scenski program od svibnja 2022. godine. Program provodi prof. Ivana Vučemilović – Šimunović   u starijoj A i starijoj B skupini. Sva didaktika za provođenje programa, kao i scenske lutke nabavljene su sredstvima osiguranim iz projekta “Obiteljski sklad kroz produljeni rad u DV Ogledalce Ernestinovo” koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu potpore 1.055.086,14 kn kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.  Također se planira i edukacija jedne odgojiteljice za provođenje ovoga programa.

Skip to content