Kontinuirano unaprjeđenje odgojno – obrazovne prakse u Dječjem vrtiću Ogledalce Ernestinovo

Kvaliteta života djece u odgojno-obrazovnoj ustanovi ovisi o pedagoškoj, metodičkoj, didaktičkoj, socijalnoj i psihofizičkoj svijesti odgojitelja, ali i svih ostalih sudionika odgojno-obrazovne ustanove. Poticanje na osnaživanje profesionalnog razvoja važno je zbog  stvaranja zajednice koja uči –  vrtića. Pomoću cjeloživotnog obrazovanja i učenja odgojitelj stječe visoku razinu kompetentnosti i odgovornosti što automatski pruža kvalitetan odgojno-obrazovni proces u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Kulminacija dobrih uvjeta, dokumentiranje vlastite prakse te korištenje stečenih teorijskih znanja i praktičnih vještina koje se stječu iskustvom, rezultiraju kompetentnim odgojiteljem.

Kako bi se odgojitelj kontinuirano unaprjeđivao radi poboljšanja odgojno- obrazovne prakse treba biti otvoren za nova učenja. Za stjecanje novih znanja, odgojitelj prolazi kvalitetno inicijalno obrazovanje na fakultetu, a nakon njega stažira i sječe praksu te se  kontinuirano  stručno usavršava. Sve navedeno utječe na što bolje provođenje kurikuluma i odgojno obrazovnog procesa te samim time dovodi do kvalitetnog rada što je temelj kvalitete rada ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje.

U Dječjem vrtiću Ogledalce Ernestinovo čak 7 odgojitelja upisalo je Diplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Skip to content